Ocena brak

Rośliny Nagonasienne

Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011

Rosliny nagonasienne Budowa kwiatostanu sosny : Nagonasienne to drzewa i krzewy iglaste Drzewo u sosny jest sporofitem . W okresie rozmnazania wytwarza ona kwiatostany . Jest ona jednopienna ale rozdzielnopłciowa Kwiatostan zenski ma postac malutkiej szyszki ( zielono - rozowej ) Kwiatostan meski ma postać zołtych klosow . Kwiatostan zbior kwiatow osadzonych na jednej osi . Pojedynczy kwiat zenski nosi nawe owocolistka . Składa się z wew. Łuski nasiennej , na której są dwa zalazki niczym nieosłoniete i z zew. Wspierajace .

Cały kwiatostan składa sie z wielu owocolistkow . Młody zalazek otoczony jest z okienkiem . W wewnatrz znajduje sie osrodek . Jedna z kom. Osrodka się powiększa - jest to kom. Macierzysta ( archesporalna ) Ona przechodzi mejoze i powstaje 4 makrospory . 3 z nich degeneruja , a jeden się powieksza kosztem cytoplazmy tych zanikajacych . Ta ostatnia makrospora przechodzi liczne mitozy i tworzy się wielkoza . bielmo pierwotne - gametofit żeński z dwoma szczatkowymi rodnikami z kom. Jajowymi.

Gametofit uległ dalszej redukcji . Paprotniki Makrospory -> nagonasienny owocolistek . makrosporanium -> osrodek zalazkowy gametofit -> bielmo pierwotne . Kwiatostan meski składa sie z tarczkowatych pradkow . Na kazdym preciku sa dwa woreczki pylkowe W woreczkach tworza sie zolte ziarna pylku ( duzo ) W woreczku pyłkowym znajduje się tk. Zarodkotworcza Ilosc jej kom. Zwiększa dzieki licznym mitozom , a pozniej zachodza mejozy w których powstają mikrospory , a z nich ziarna pyłku . Ziarna pyłku wyposazone są w dwa pecherze lotne ( powietrze - sosna jest wiatropylna ) Poczatkowo w ziarnie jest jedna kom , pozniej ona się dzili i powstają 2 ,3 kom. Szczatkowe przedrosla A potem powstaja w wyniku podzialu kom . wegetatywne lagiewka ( zwieksza ) i generatywna.

Wnetrze tego ziarna stanowi gametofit meski ( komorki przedrosla potem giną ) Przemiana pokolen u paprotnikow roznozarodnikowych Paprotniki dzielimy na jednoznarodnikowe i roznozarodnikowe.U paprotnikow roznozarodnikowych wystepuja 2 rodzaje sporo:makrospry i mikrospory Np.Widliczka Sporofit jest podwojenie rozgaleziony i plozocy.Na szczycie powstaja klosy zarodnikonosne zbudowane ze sporofili Wdolnej czesci klosu sa makrosporofile a na a w gornej czesci mikrosporofile.Na makrosporofilach smakrosporangia a na mikroposrofilach mikrosporangia.Wmakrosporangiach postwja 4 makrospory a na mikroporangiach mikrospory(wiele) z zarodnikow malych powsatje przedrosle meskie a z makrosporow przedrosle zenskie.

Na przedroslu meskim powstaja plemniki a na zenskim kom.jajowe.Po polaczeniu gamet powstaje 2n zygota.W obrebie zarodnikow zaczyna wywtwarzac się przedrosla czasem zaplodnienie odbywa siena sporoficie .Na glebe wypada najczesciej przedrosle zenskie z mlodym rozwijajacym się sporofitem.Mogą tez upadac zarodniki z rozwijajacym się pzedroslem.Psylofity rozgalezialy się podwujenie Mialy one jedna tkanke przewodzaca. Zewnatrz lyka wiazka koncentyrczna Naleza one do roslin telomowych.W drewnie nie było naczyn tylko cewki.Przemina pokolen izomorficzna Lodyga skalada się z: Skorka z aparatami Miekisz Duzo wiazek Lisc U wiekszosci pasproci sa liscie zlozone Pokryte skorka z aparatami Miekisz palisadowy i goadczasty 'w okloicach nerwu wiazki przwodzce i tk. Wzmacniajac u skrzypoe jest duzo mikeiszu powietrznego.

PAPROTNIKI

Przemiana pokoleń u paproci Przemiana jest hetero morficzna.

Gametofit ma kilka nici, dominuje sporofit. Gametofit- przedrosle, ma budowe plechowata, posiada chwytniki Jest ksztaltu sercowatego. Jest tworem wielokomórkowym, przy brzegach jest jednowarstwowy, a w środku wielowarstwowy. Jest samozywny. Moze byc obuplciowy (na jednym gametoficie sa rodnie i plemnie) Przy chwytnikach znajduja sie rodnie (blizej wciecia). Znajduja sie one po stronie spodniej. Zaplodnienie zachodzi w srodowisku wodnym (plemnik posada czesciowa wic). Po zaplodnieniu powstaje zygota, a z niej sporofit. Poczatkowo sporofit na gametoficie (poki nie wytworzy lisci). Sporofit ma korzonki. Na jednym gametoficie zyje tylko jeden sporofit. Gdy sporofit wytwarza liscie to gametofit ginie.

Sporofit składa się z : korzenia (małe maja poczatek z lodygi) -kłacze(łodyga podziemna, pozioma) -liście(złozone nawet podwojne, lisc jest duzy, a na nim małe blaszki) Sporofit jest wieloletni w naszym klimacie sporofit gubi liscie i zimuje w formie klacza. Sporofit- pokolenie diploidalne, rozmnaza się przez zarodniki w aprocesie mejozy. W procesie rozmnazania po spodem lisci powstają zarodnie zebrane w kupki zarodnkonosne. Kupka składa sie z wielu zarodni i przykryta jest brazowąa błona (zawijka). Pojedyncza zarodnia osadzona jest na trzoneczku i zawiera wewnętrzna tkanke zarodnikotworcza.

Zarodnia posiada pierscien grubosciennych komorek, które są mechanizmem otwierajacym. W czasie suszy komorki sie kurcza, zarodnia peka i zarodniki się wysypują. Z zarodnika powstaje gametofit (nie ma splatka). Cykl sie powtarza. Sporofit moze rozmnazac się wegetatywnie przez fragmentację kłacza. Największa paprocią jest orlica (1,5 m.) paprotniki sa lepiej przystosowane do środowiska lądowego (mają korzenie i dominującym pokoleniem jest sporofit, nie potrzebują wody do rozmnażania). U niektórych paprotników występują 2 rodzaje liści: sporofile (zaronikonośne) i trfofile (asymilacyjne.)

Przemiana pokoleń u skrzypów i widłaków. Skrzypy to rośliny obecnie małe. Mają podziały na węzły i międzywęźla. Są 2 przedrośla (skrzypy są dwupienne). Żeńskie przedrośle jest większe. Mają budowę plechowatą, są samożywne, do podłoża są przytwierdzone chwytnikami. Przedrośla muszą być blisko siebie. Na gametoficie żeńskim powstaje młody sporofit (rodnia ma ściany wielokomórkowe.)Sporofit podzielony jest na węzły i międzywęźla. Jest kłącze węzłach wyrastają korzenie, czasem bulwki magazynujące proukty fotosyntezy. Wczesną wiosną pęd zarodnikonośny (kolor kawy z mlekiem) ma szczątkowe liście. Na szczycie znajduje się kłos zarodnikonośny. Kłos zbudowany jest ze specjalnych liści- sporofili, mających postać tarczki (pod spodem jest 6-8 zarodni.) zarodniki powstają w mejozie i rozsiewają się podczas suszy. Zarodniki wyposażone są w 4 wstężyce, służące do zczepiania się zarodników i unoszenia przez wiatr na duże odległości, powstaje później kilka przedrośli obok siebie.

Po wysianiu zarodników pęd zarodnikowy ginie, a wyrasta pęd asymilacyjny (zielony). Liście są bardzo drobne. Z węzłów wyrastają liście. U innych skrzypów oprócz skrzypa polnego jest jeden pęd asymilacyjny, a na szczycie jest kłos. Widłaki (rośliny chronione) Gamutofit : przdrośle jest podziemne, może rozwijać się tylko w mikroryzie. Zarodnik kiełkuje w przedroślu kilka lat (6-7), a rozwój gametangiów trwa 11-12 lat (szybciej rozmnaża sięon wegetatywnie). Przedrośle jest cudzożywne i może żyć w mikroryzie z grzybami. Sporofit jest płożący, rozgałęza się podwójnie (dichotonicznie).Jest podziałna sporofile i ZAPYLENIE-przeniesienie ziaren pyłku na kwiatostan żeński (na ośrodek przez okienko)

Pęka błona otaczająca ziarno pyłku. Komórka wegetatywna wytwarza łagiewkę pyłkową. Jest to kawałek, który rośnie przez ośrodek do rodni. Na szczycie łagiewki znajduje się jądro wegetatywne. Do łagiewki wchodzi komórka generatywna i w jej obrębie dzieli się na dwie komórki plemnikowe. Jedno z jąder plemnikowych łączy się z komórką jajową w rodni (zapłodnienie). Pozostałe komórki rozrodcze degenerują. U roślin nasiennych zachodzi zapłodnienie w środowisku wodnym dzięki łagiewce pyłkowej która przenosi komórki plemnikowe. Powstaje diploidalna zygota. Po zapłodnieniu zalążek przekształca się w nasienie. Cały kwiatostan żeński się rozrasta, owocolistki drewnieją tworząc szyszkę nasienną (dużą).

Dopóki nasiona są niedojrzałe szyszka jest zalepiona. Gdy dojrzeją, szyszka otwiera się (po 3 latach). Nasionka mają skrzydełka pomocne przy rozsiewaniu . Nasienie jest organem przetrwalnikowym ( ma dużo materiału zapasowego i może przetrwać długi okres) Nasienie składa się z łupiny nasiennej (powstałej z osłonki) Wewnątrz jest zarodek przyszłego sporofitu. Rozwija się on z zygoty. Zygota dzieli się mitotycznie. Zarodek dojrzały zawiera zawiązek korzenia i pędu z liścieniami (pierwsze liście zarodkowe; u sosny 5) Trzecią częścią korzenia jest tkanka odżywcza (z bielma pierwotnego)

KLASY ROŚLIN NAGONASIENNYCH:

1. Pranagozalążkowe

2.Paprocie nasienne

3.Sagowce

4.Bebetyty

5.Gniotowe

6. Miłorzębowe

7. Kordaitowe

8. Szpilkowe

SZPILKOWE-(iglaste) drzewa i krzewy. W anszym klimacie żyją sosny (zwyczajna: kosodrzewina: limba)

Do iglastych należy modrzew (rzuca igły na zimę) . Jodła- zaokrąglony szczyt ; dwa jasne paski ; szyszki rosną w górę Świerk- zaostrzony szczyt, szyszki rosną w dół i rozsypują się na drzewie Jałowiec- wytwarza szyszko-jagody, jest dwupienny Cis- dwupienny, ma nasionka z osnówką czerwoną); wszystko w cisie jest trujące za wyjątkiem osnówki.

Klasa ta jest reprezentowana przez miłorząb chiński lub japoński a rośnie tylko tam. Jest on reliktem (pochodzi z odległej epoki mezozoik) Jest dwupienny; nie wytwarza igieł tylko liście które gubi na zimę.

PAPROCIE NASIENNE: Znane są tylko kopalne ; w dewonie tworzyły lasy. Dały początek nagonasiennym . Miały zalążki ale jeszcze nie nasiona.

GNIOTOWE: jest to klasa najwyższa ewolucyjnie.W tej chwili żyją w krajach ciepłych. Wytwarzają one kwiaty apylane przez owady a w ich drewnie są naczynia. Ich przedstawicielem jest welwiczja przedziwna. Rośnie tylko w jednym miejscu na Ziemi . Są najbardziej spokrewnione z okrytozalążkowymi.

Podobne prace

Do góry