Ocena brak

ROSENBERG ALFRED (1893-1946) - polityk

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Jeden z czołowych działaczy hitle­rowskich, związał się z ruchem nazi­stowskim tuż po założeniu NSDAP (nr legitymacji 625). Od 1921 r. był redaktorem i głównym publi­cystą organu prasowego NSDAP „Vólkischer Beobachter"; w swo­ich publikacjach usiłował uzasa­dniać filozoficznie rasizm i hitle­rowską politykę przemocy wobec narodów „niearyjskich".

Napisał książkę Mit XX wieku będącą próbą ideologicznej podbudowy hitleryzmu. Od 1933 r. kierował wydziałem zagranicznym NSDAP. W lipcu 1941 r. został ministrem ds. okupowanych terenów wscho­dnich, wykazując ogromną energię w grabieży mienia i niszczeniu ma­jątku oraz kultury podbitych ziem (do 1943 r. jego sztab operacyjny zrabował 21 903 dzieła sztuki), a także eksterminacji ludności.

Uznany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w *Norymberdze za winnego zbrodni prze­ciwko pokojowi, zbrodni wojen­nych i przeciw ludzkości, został skazany na karę śmierci i stracony.

Podobne prace

Do góry