Ocena brak

ROMANTYZM W ANGLII - CECHY BOHATERA BYRONICZNEGO

Autor /yrek Dodano /06.03.2011

−  człowiek dumny i wyniosły

−  człowiek wyobcowany z otaczającego go świata −  indywidualista (w swój własny sposób postrzega świat)

−  jest obciążony tajemnicą z przeszłości

−  nie jest skłonny do pokory i skruchy

−  jest skłonny do śmiałych i desperackich czynów

−  jest odważny, śmiały i niezwykły, dotyczy to też siły charakteru

−  przedkłada uczucia i emocje nad rozsądek i rozum, bywa bardzo impulsywny

−  bohater tragiczny (tragizm potęgowany jest przez nieszczęśliwą miłość)

−  nie ma sojuszników

−  jest skłócony ze światem i nie chce zgodzić się na rządzący nim porządek

−  poświęca własne życie osobiste dla wyższej idei

−  jest bohaterem aktywnym, który walczy o wolność i swobodę

Podobne prace

Do góry