Ocena brak

ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM

Autor /tadek Dodano /16.02.2011

ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM

Pozytywizm nie kwestionuje całkowicie romantyzmu : część idei kontynuuje, część zmienia.romantyzm : pozytywizm :- uczucia, wiata, serce - wiedza, scjentyzm, rozum- walka drogą powstań i spisku - praca u podstaw, praca organiczna,równouprawnienie- poeta - wieszcz Żydów, emancypacja kobiet- dominacja poezji - utylitaryzm sztuki- marzycielstwo, fantazja, cierpienie - dominacja prozy; praktycyzm, rozwaga,reformy

a) bohater :* B. Prus - S. Wokulski : „Lalka” (nieszczęśliwie zakochany, rozdarty wewnętrznie, samotny,wyobcowany ze środowiska, konspirator i powstaniec)* E. Orzeszkowa - Z. Korczyński : „Nad Niemnem” ( ośmieszenie typu romantycznego artysty)* H. Sienkiewicz - A. Kmicic : „Potop” ( typ romantycznego bohatera - przypomina JackaSoplicę)

b) idea walki* „Nad Niemnem” - symbol mogiły powstańców - bohaterowie otoczeni są hołdem* Lalka” - działalność konspiracyjna i udział w powstaniu styczniowym S. Wokulskiego* „Gloria victis” E. Orzeszkowej - hołd złożony powstańcom* „Omyłka” B. Prus - obraz powstania listopadowego ( stary człowiek) i styczniowego* A. Asnyk - hołd złożony bohaterom wielkiej sprawy* M. Konopnicka - piszę : wierzę wbrew nadziei - jest to deklaracja romantyczna: „Rota”

c) miłość* B. Prus - S. Wokulski : „Lalka” ( klęska miłości romantycznej)- obraz miłości, której historia kończy się szczęśliwie :* E. Orzeszkowa „Nad Niemnem” - Jan Bohatyrowicz i Justyna Orzelska* H. Sienkiewicz „Potop” - Oleńka Billewiczówna i Andrzej Kmicic

d) pejzaż* E. Orzeszkowa „Nad Niemnem” - przyroda jako tło do wyrażenia ludzkich uczuć, jakoelement idealizacji polskiego krajobrazu: zaścianek BohatyrowiczówWniosek : pozytywiści zapragnęli pójść własną drogą i ułożyli własny program. Część postaw iidei romantycznych poddali krytyce. Nikt jednak nie potrafił szydzić z tradycji romantycznej -chociażby z powstań narodowych.

Do góry