Ocena brak

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

Autor /tadek Dodano /16.02.2011

ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

Jedno z imion tej epoki brzmi : neoromantyzm. W przypadku ej epoki możemy mówić o kulcieromantyzmu ,a też o odrodzeniu tej epoki. Tendencje te odnajdujemy już w dziełach krytyków ipublicystów nowej epoki:

* Ignacy Matuszewski : w „Słowackim i nowej sztuce” daje wyraz entuzjazmowi dlatwórczości, stwarza nowe możliwości interpretacji dzieł wielkiego mistrza.

* Zenon Przesmycki : wskrzesza i popularyzuje poezję C. K. Norwida.

* Władysław Mickiewicz ( syn Adama) - opracowuje „Żywot Adama Mickiewicza”, wieszczstaje się idolem.* Artur Górski : pisze „Monsalwat” czyli rzecz o Adamie Mickiewiczu - pean na cześćwieszcza.

* Stanisława Brzozowski : pisze studiumFilozofia romantyzmu” - wyznanie wiary w siłęepoki romantyzmu.Tyle głosów krytyki. A sama literatura - pełna odwołań i podobieństwa .romantyzm : - Młoda Polska:- irracjonalizm - intuicjonizm- niechęć do „mechanicznej”, nabytej wiedzy - rozczarowanie wiedzą- poeta-wieszcz - artysta to ktoś wybitny, stojący ponadtłumem- sztuka - świętość - hasło „sztuka dla sztuki” („Confiteor”)- ludowość - ludomania

a) bohater* J. Kasprowicz „Hymny” - odżywa bunt samotnego romantyka przeciwko Bogu* S. Żeromski „Ludzie bezdomni” - doktor T. Judym jako bohater neoromantyczny* T. Miciński „Ananke” - motyw szatana i bunt indywidualizmu wybierającego wolność

b) idea walki*S. Żeromski : „Rozdziobią nas kruki, wrony..” - nawiązanie do powstania 1863*S. Żeromski : „Wierna rzeka” - epizod z powstania styczniowego* S. Wyspiański : „Noc listopadowa”, „Warszawianka” - dramaty przywołujące powstanie1830 roku* S. Wyspiański „Wesele” - dyskusja o społeczeństwie polskim, jego zdolności dozrywu powstańczego

c) miłość nieszczęśliwa :* S. Żeromski „Ludzie bezdomni” doktor T. Judym i Joasia Podborska*S. Żeromski : „Wierna rzeka” Józef Odrowąż i Salomea Brynicka

d) pejzaż* K. Przerwa - Tetmajer - liryki tatrzańskie : pejzaże górskie stają się obsesją poetów,fascynacja folklorem przeistacza się w ludomanię* W. Reymont „Chłopi” - przyroda jako tło dla wyrażenia stanów ludzkich np. symbolicznaśmierć Macieja Boryny

e) fantastyka, baśniowość* S. Wyspiański „Wesele” - Osoby Dramatu - nierealne, widma.Wniosek : silny związek z romantyzmem

Podobne prace

Do góry