Ocena brak

ROMANTYZM A LIERATURA POWOJENNA

Autor /tadek Dodano /16.02.2011

ROMANTYZM A LIERATURA POWOJENNA

Lata powojenne i laa PRL-u nie sprzyjały kulowi romantyzmu - przynajmniej oficjalnie.Powracano do niego w tzw, momentach „odwilży politycznej”. Pojawiły się głosy „za” i„przeciw”.Andrzej Wajda- wybitny reżyser - przyczynił się do umocnienia romantycznego kultu wewspółczesności. Ekranizacje dramatów Wyspiańskiego - „Wesele”, „Noc listopadowa” czyfilmy takie jak : „Kanał”, „Pokolenie”, „Popiół i diament”, choć osadzone w innych realiachnawiązują do polskiej tradycji romantycznej. Również T. Konwicki poddał się urokowiromantyzmu, czego wyrazem stał się film „Lawa”.

a) bohater

* T. Konwicki „Małą apokalipsa” - bohater - konspirator, od którego historia zażądałanajwyższej ofiary.polemika :

* T. Różewicz „Kartoteka” - typ antybohatera, bierność - zaprzeczenie ideału boh. romant.

* S. Mrożek „Tango” - Artur nosi cechy b. Romantycznego, zwłaszcza w pragnieniuporządkowania świata i wewnętrznych sprzecznościach, które nim targają.

* E. Bryll „Lekcja polskiego”, „Wciąż o Ikarach głoszą” - poeta przywołuje, krytykuje i obala,lecz zarazem wielbi mit czynu romantycznego, idealistycznego poświecenia się i postawystraceńczej.

Wniosek :

zakwestionowanie, krytyka romantycznego bohatera, a co za tym idzie pewnejpostawy. Zmęczenie romantycznym kostiumem lub choćby próba rewizji słynnej postawypolskiej prowadzą do krytyki, ale mimo wszystko nie do odrzucenia.

b) pejzaż

*Cz. MiłoszDolina Issy” - powrót do romantycznej wizji Litwy, z całym arsenałemprzestrzeni i posaci rodem z ludowej wyobraźni.* T. Konwicki „Bohiń”Wniosek : żywotność romantyzmu w kolejno omawianych epokach.

Podobne prace

Do góry