Ocena brak

Rolnictwo zachowawcze

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

R. zrównoważone (ang. sustainable agriculture), zasada wykorzystania zasobów ziemi, która nie niszczy ichnaturalnych źródeł, lecz pozwala na ciągłezaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnychpokoleń producentów i konsumentów; takirozwój r.z. polega na harmonijnej realizacjicelów produkcyjnych, ekol. i społeczno-ekonomicznych.

System ten chroni rezerwy tkwiące w środowisku przyr., preferuje naturalnyobieg składników w przyrodzie, chronigleby przed erozją i zapobiega ich degradacji,chroni wody gruntowe i powierzchniowe orazwprowadza takie technologie, które eliminująlub zmniejszają do minimum wpływ pestycydówi nawozów mineralnych. R.z. musi być podporządkowane zasadzie trzech „S”: scientific– naukowe, safe – bezpieczne i sensible –świadome.

Podobne prace

Do góry