Ocena brak

ROLE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY I CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ICH REALIZACJĘ

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Jedną z najważniejszych cech społecznej organizacji przedsiębiorstwa i grup społecznych jest podział pracy czyli zróżnicowanie ról społecznych.

Rola jest to wzór zachowania zestrukturalizowany wokół określonych praw, obowiązków i związany z poszczególnymi pozycjami w grupie lub sytuacji społecznej.

Rola w ramach organizacji formalnych wyróżnia się według różnorodnych kryteriów np.:

1. Ze względu na udział w procesach zarządzania (role kierownicze i pracowników wykonawczych).

2. Ze względu na charakter stosunku, jaki łączy daną osobę z innymi członkami organizacji.

3. Ze względu na funkcje, które pełnią ludzie w organizacji. Rola zatem to zespół praw, obowiązków, przywilejów i wymagań które instytucjonalnie określają zachowania. Sposób realizacja roli różni uczestników procesu pracy pod względem stopnia zgodności i konkretnych zachowań z oczekiwaniami przez innych członków organizacji.

Realizacja roli zależy od wielu różnorodnych czynników, a zwłaszcza od:  

1. Zmiennych jednostkowych (cech społeczno- zawodowych, potrzeb, systemu wartości jednostki).

2. Zmiennych sytuacyjnych (warunków i środków działania).

Podobne prace

Do góry