Ocena brak

Role społeczne

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Przedmiotem zainteresowań socjologów jest osobnik ludzki ujęty w całokształcie swoich ról społecznych poprzez pryzmat wzorów i stereotypów w całej swojej konkretnej osobowości społecznej jaka się w nim ukształtowała.

Rola społeczna (Szczepański) – stały wewnętrznie spójny system zachowań, będący reakcjami na zachowania innych ludzi, które przebiegają według mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru, przyjętego w danej grupie, czasem prawnie uregulowanego (sformalizowanego), który oznacza zbiór praw i obowiązków, przywilejów i powinności. Realizacja obowiązków i powinności to pełnienie roli wynikającej z przynleżności (dobrowolnej lub przymusowej) do zbiorowości społecznej.

Zakres realizacji każdej roli społecznej uwarunkowany jest przez:

* właściwości anatomiczno-psychologiczne jednostki

* wzór osobowy (określa zespół cech idealnych, jakie jednostka wykonująca daną rolę powinna okazywać oraz zespół idealnych sposobów zachowania)

* sposób zdefiniowania ich przez jej nosiciela i resztę zbiorowości

* strukturę i organizację zbiorowości i sankcje pozytywne i negatywne, jakimi dysponuje zbiorowość w stosunku do jednostki

* identyfikację jednostki z grupą

Istnieją role postulowane i pełnione. Jesteśmy nosicielami wielu ról społecznych. 

Podobne prace

Do góry