Ocena brak

Role menedżera wg Minzberga

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

 

Rola menedżera – to rola społeczna, polegająca na wytyczniu celów, mobilizacji zespołu do ich realizacji oraz na tworzeniu zespołów organizacyjnych i materialnych warunków działania. Minzberg wyróżnił 10 podstawowych ról menedżera:

 1. Autorytet formalny i pozycja wynikająca z nominacji, która jest formalnym upoważnieniem właściciela do dysponowania zasobami firmy czyli do zarządzania nią.

 2. Role interpersonalne:

  1. Rola reprezentatywna – polega na pewnych funkcjach ceremonialnych, które służą tworzeniu właściwego klimatu kontaktów wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz promowaniu pozytywnego obrazu firmy i jej szefa.

  2. Rola przywódcy – polega na wytyczeniu celów, mobilizacji zespołu do ich osiągnięcia oraz na stworzeniu zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania.

  3. Rola łącznika – polega na ułatwianiu i organizowaniu kontaktów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy, dotyczy to zwłaszcza stosunków z zewnętrznym otoczeniem.

 3. Role informacyjne:

  1. Rola monitora – polega na przeszukiwaniu otoczenia i wnętrza organizacji w celu uzyskania ważnych informacji, służy pozyskaniom informacji poprzez częste rozmowy i spotkania z ludźmi.

  2. Rola rozdzielającego informacjepolega na przekazywaniu informacji odpowiednim zespołom organizacyjnym.

  3. Rola rzecznika – polega na tym, że zarządzający informuje otoczenie organizacji o jej sprawach, jest to jeden z elementów public realations.

 4. Role decyzyjne:

  1. Rola przedsiębiorcy – wiąże się z wprowadzeniem innowacji i podejmowaniem skalkulowanego ryzyka.

  2. Rola kierującego zaburzeniami – polega na przeciwdziałaniu zakłóceniom, czyli podejmowaniu działań zapobiegających zaburzeniom.

  3. Rola rozdzielającego zasobypolega na podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów organizacyjnych.

  4. Rola negocjatora – polega na podejmowaniu decyzji negocjując warunki jakiejś inwestycji.

Podobne prace

Do góry