Ocena brak

Rola związków zawodowych a zawieraniu układu zbiorowego pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Jeśli chodzi o tworzenie aktów z zakresu prawa wewnątrzzakładowego: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, czy regulaminów korzystania z usług i świadczeń socjalnych, to związki jedynie uczestniczą w wydawaniu tych aktów przez pracodawcę. Brak z ich strony akceptacji propozycji pracodawcy uprawnia pracodawcę do samodzielnego działania w tej materii.

Podobne prace

Do góry