Ocena brak

Rola ZSRR w polityce światowej i w ramach ugrupowania

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Doktryna Breżniewa. Polityka ZSRR zakładała rozprzestrzenianie socjalizmu w państwach Afryki i Ameryki Południowej. Doprowadzało to do konfrontacji z głównym państwem bloku kapitalistycznego - USA. Oba państwa prowadziły w stosunku do siebie tzw. "zimną wojnę". Związek radziecki ciągle zacieśniał kontrolę państw satelickich. W 1970 roku Breżniew wygłosił przemówienie, w którym podsumował swoje sukcesy w pacyfikacji obozu. "Kraje socjalistyczne - powiedział - nie powinny realizować swych interesów narodowych kosztem interesów międzynarodowych socjalizmu".

Doktryna Breżniewa uzyskała nowe potwierdzenie. "Międzynarodowe interesy socjalizmu", czyli Kremla, były coraz sprawniej egzekwowane przez kierownictwa partii satelickich. Dotyczyło to Czechosłowacji, gdzie trwała ostra nagonka przeciw wszystkim niezależnym siłom społecznym. Zahamowaniu uległy reformy systemu gospodarczego na Węgrzech. Doktryna Breżniewa stanowiła zaprzeczenie nadziei na "socjalizm z ludzką twarzą".

Podobne prace

Do góry