Ocena brak

Rola zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

-kształcącą,

-integrującą,

-rekreacyjno-rozrywkową.

Zajęcia pozalekcyjne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań nauką, sztuką, techniką i życiem społecznym.. Realizacja zajęć pozalekcyjnych we współczesnej szkole.

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a w tym szczególnie:

Stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć.

Wyzwalanie możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie.

Kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody.

Podobne prace

Do góry