Ocena brak

Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez Bank Centralny

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Wskaźnik rezerwy obowiązkowej, stopa dyskontowa i redyskontowa – to (wraz z operacjami otwartego rynku) główne narzędzia Banku Centralnego, którymi reguluje podaż pieniądza. Bank Centralny ma uprawnienia do ustalania stopy minimalnych rezerw, jakie banki komercyjne powinny posiadać w stosunku do złożonych w nich wkładów. Kiedy więc Bank Centralny podnosi ten wskaźnik, banki komercyjne zwiększają rezerwy obowiązkowe, obniża się mnożnik kreacji pieniądza i podaż spada (i na odwrót).

W przypadku stopy dyskontowej i redyskontowej – gdy Bank Centralny podnosi stopę dyskontową (stopę procentową pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez Bank Centralny) powyżej rynkowej stopy procentowej, banki muszą utrzymywać większe rezerwy, aby uniknąć niewygodnych pożyczek od Banku Centralnego. Banki komercyjne ograniczają udzielanie kredytów, mnożnik kreacji pieniądza obniża się i spada podaż pieniądza.

Wskaźnik rezerw obowiązkowych i stopa dyskontowa pozwalają wpłynąć na mnożnik kreacji pieniądza, a przez to na podaż pieniądza.

Podobne prace

Do góry