Ocena brak

Rola wartości w wychowaniu

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Wychowanie, w którym nie wprowadza się dzieci i młodzieży w świat wartości, jest z reguły wychowaniem połowicznym i mało skutecznym, a nierzadko bezmyślnym i społecznie szkodliwym. Przede wszystkim nie przygotowuje ono wystarczająco do podjęcia życiowo ważnych decyzji, zgodnych z podstawowymi zasadami moralności.

Wspomina się tu, iż „wartości mają siłę sprawczą" i że „występują w ży-ludzkim w postaci busoli, która wyznacza kierunek postępowania" L Denek, 1998, s. 20). Pozbawienie młodych ludzi tej busoli jest rów-mczne z narażeniem ich na dokonywanie niefortunnych i nierzadko )ramie nagannych wyborów. Przynosi więc szkodę zarówno w wy-tiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Podobne prace

Do góry