Ocena brak

Rola uwarunkowań geograficznych w stosunkach

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Rozumiemy przez nie położenie i ukształtowanie geograficzne terytorium państwowego i linii brzegowej (jeśli takową posiada), klimat, rodzaje gleby i surowce. Cechy położenia geograficznego tak silnie rzutowały na postępowanie państw, iż ukształtował się podział na:  

państwa morskie – dysponowały ograniczonym przez opływające wody terytorium lądowym, chronionym przez naturalne przeszkody. Realizowały one ekspansję przez handel i kolonizację.

Kontynentalne – dążyły do maksymalizacji rozległości swojego terytorium. Na obszarach słabo rozwiniętych decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa państwa ma rozległość i niedostępność terytorium. Tam gdzie państwa dysponują zaawansowaną techniką wojenną, położenie geogr. Ma mniejsze znaczenie. Charles L. De Montesquieu uważał, że czynniki geogr. mają wpływ na bieg wydarzeń polit. Uważał, że ludy klimatów gorących były bardziej tchórzliwe i łatwiej popadały w niewolę niż te w klimatach chłodnych – odważne i wolne.

Teorie determinizmu geogr. znajdowały swe uzasadnienie głównie w XIX w. w związku z intensywną ekspansją gospodarczą i polit. na lądzie i morzu.

Podobne prace

Do góry