Ocena brak

ROLA USTAWY W DZIAŁALNOŚCI ADM.

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

ustawa jest aktem normatywnym uchwalanym przez parlament. W hierarchii źródeł prawa zajmuje miejsce bezpośrednio po konstytucji. Ustawa ma charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego. Ustawa ma zasadnicze znaczenie dla adm. pub. gdyż tworzy do tej adm. podstawy działania i określają granice działania.

Pewne materie z zakresu adm. pub. mogą być regulowane wyłącznie ustawami. Są to ograniczenia w zakresie korzystania przez obywateli z konstytucyjnych praw i wolności zasady organizacji tryb pracy Rada Ministrów, zakres powoływania i odwoływania Wojewodów. 

Podobne prace

Do góry