Ocena brak

Rola USA w odbudowie i integracji Europy

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

  • USA – dzięki II wojnie światowej rozbudowuje swój potencjał gospodarczy.

  • problem z „wyhamowaniem” produkcji wojennej – konieczność szybkiego przestawienia na produkcję cywilną – wizja Europy jako rynku zbytu przemysłu amerykańskiego.

  • Pomoc ekonomiczna Europie Zachodniej – celem odbudowy nadszarpniętej gospodarki europejskiej – na warunkach USA.

  • Gwarancja spłaty długów zaciągniętych przez kraje zachodnioeuropejskie.

  • Zwiększenie zdolności importowej tych krajów.

  • Zmniejszenie wydatków amerykańskich na zbrojenia, których część przejąć miała Europa Zachodnia (NATO)

  • Plan Marshalla to plan USA mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.

Podobne prace

Do góry