Ocena brak

Rola sponsorowania w kulturze

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Sponsorowanie w obecnym etapie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju jest istotnym źródłem finansowania kultury. Dlatego wiele instytucji, organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy.

Wzrost znaczenia sponsoringu w ostatnich latach wynika ze zmiany systemu wartości społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Zmienił się stosunek do czasu wolnego i kultury, a działalność sponsoringowa firm zyskała wysoką akceptację społeczną i należy do najskuteczniejszych form oddziaływania na rynek.

Sponsorowanie instytucji kultury daje się ściśle powiązać z tworzeniem i rozwijaniem korzystnego wyobrażenia o firmie, jako instytucji, która oprócz dążenia do osiągnięcia swych celów ekonomicznych spełnia tez pewną misję społeczną.

Korzyści wynikające ze sponsorowania kultury:

  • zyskanie przychylności władz i społeczności lokalnych,

  • promieniowanie dobrej opinii i sławy, jaką cieszy się artysta

  • reklama produktu lub nazwy firmy sponsorującej,

  • zainteresowanie ze strony środków przekazu i możliwość przedstawienia się w nowym świetle.

 

Czynniki stymulujące sponsoring w kulturze:

  • wzrastająca ilość czasu wolnego powodująca zwiększenie zapotrzebowania na działalność kulturalną i sportową,

  • wzrastające koszty reklamy w mediach,

  • zmniejszenie dotacji państwowych na kulturę,

  • rosnąca obojętność konsumentów wobec tradycyjnych środków reklamy (co powoduje konieczność odwoływania się do bardziej subtelnych metod marketingowych, takich właśnie jak sponsoring),

  • dążenie firm do upowszechnienia ich image’u i wzmocnienia pozycji rynkowej,

Należy pamiętać, że celem przedsiębiorstwa jest zysk finansowy. Jeżeli przedsiębiorstwa podejmą się sponsorowania, to dlatego, że widzą w tym rodzaj reklamy handlowej.

Wspieranie imprez i instytucji kulturalnych przez sponsora stało się skutecznym narzędziem przyciągającym potencjalnych konsumentów (widzów, słuchaczy, uczestników). Konsekwencją tego handlowego układu jest wzajemna korzyść i to stanowi jeden z podstawowych powodów, by zachęcać do sponsorowania kultury.

Podobne prace

Do góry