Ocena brak

ROLA SPOŁECZNA I FUNKCJA CENTRUM. OŚRODKI SKUPIENIA SPOŁECZNEGO

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

Miejsce jednostek i grup społecznych w przestrzeni wyznacza w sposób znaczący centralne lub peryferyjne położenie.

Centrum - najważniejsze pojęcie kategorii przestrzennych:

1. związane z porządkami kosmologicznymi w najszerszej skali systemów kulturowych;

2. oznacza potęgę, władzę polityczną, ekonomiczną i ideologiczną; jest ośrodkiem nagromadzenia dóbr i informacji, miejscem wymiany, oznaką siły i bogactwa;

3. bycie w centrum daje poczucie możliwości, wpływu oraz korzystania z różnego rodzaju urządzeń i udogodnień.

Przeciwstawne pojęcie - peryferie.Ważną rolę w społecznym postrzeganiu przestrzeni odgrywają kategorie oznaczające kierunek (wertykalne - góra, dół). Inna kategoria; przód, tył. Strony: lewa i prawa. Strony świata mają nie tylko geograficzne znaczenie. Kolejna grupa związana jest z dostępnością przestrzeni - granice.

Inna kategoria - przejścia (np. drzwi). Z punktu widzenia jednostki przestrzeń ma charakter stopniowalny.

Podział trójstopniowy na przestrzenie:

1. osobistą - ma charakter intymny i prywatny, jest bezpieczna, doskonale znana, jednakowo przywłaszczona. Człowiek ma tutaj największą swobodę zachowań oraz coraz mniejszą możliwość jej swobodnego kształtowania;

2. życiową - przestrzeń codziennej egzystencji - mieszkanie, dzielnica, osiedle, drogi łączące wszystkie stale odwiedzane punkty i obszary, mają charakter publiczny, ich jednostkowe kształtowanie jest prawie wykluczone;

3. ekologiczną - to obszar mogący powodować poczucie mniej lub bardziej wyraźnego zagrożenia, teren słabo lub w ogóle nie przyswojony.

Klasyfikowanie przestrzeni w zależności od stopnia swobody zachowań:

1. prywatną - jednostka sama określa stopień swobody własnych zachowań;

2. publiczną - warunkowane są obowiązującymi obyczajami i zwyczajami;

3. organizacyjno-polityczną - jest przestrzennym korelatem władzy, zachowanie jest regulowane z góry ustalonymi przepisami.

Społeczna rola przestrzeni - wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią (Jacek Wódz)

Do góry