Ocena brak

Rola siły w stosunkach międzynarodowych

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Siła jest jednym z zasadniczych elementów polityki zagr. państwa. Jest to zdolność państwa do efektywnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Służy realizacji określonych celów, potrzeb, interesów. Do najważniejszych atrybutów siły należy czynnik wojskowy. Najczęściej utożsamiana jest z siłą militarną, szczególnie z posiadaniem broni jądrowej. O możliwościach państwa świadczy jego przemysł zbrojeniowy, stan infrastruktury techniczno-obronnej, zaplecze logistyczne i inne.

Poza czynnikami wewnętrznymi o sile państwa stanowi rola i miejsce zajmowane w międzynarodowym układzie sił, położenie geopolityczne oraz aktualna sytuacja międzynarodowa. Siła jest traktowana jako warunek skuteczności stosowanych środków dla osiągnięcia celów wyznaczonych w polityce zagr. Jej przejawem jest aktywny wpływ na stan stosunków międzynarodowych i zdolność do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Siła militarna była i jest traktowana jako podstawowy czynnik bezpieczeństwa.

Podobne prace

Do góry