Ocena brak

Rola samorządów w Unii Europejskiej

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Euroregion - forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych. (Zobacz mapkę:Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, 1999, GUS, Urząd Statystyczny lub "I-686. Euroregiony na granicach Polski" na stronach internetowych Sejmu).

Działalność transgraniczną i euroregionalną regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych - Rady Europy i UE:

 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980),

 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego,

 • Europejska Karta Samorządu Regionalnego,

 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych.

Ciałem koordynującym działalność euroregionów w Unii jest Komitet Regionów UE.

Cele które powinny spełniać Euroregiony:

 • zmiany charakteru granic i przezwyciężenia krępujących uregulowań państwowych dotyczących nieprzenikalności granic

 • umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych

 • czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicznej

 • ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania przestrzennego

 • usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych

 • określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla obszarów peryferyjnych

 • formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich efektywności

 • budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi

Podobne prace

Do góry