Ocena brak

ROLA SĄDOWNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO W REGULOWANIU SPORÓW

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Kwestie sporne między podmiotami prawa międzyn mogą być regulowane przez kompetentne organy na podst norm obowiązujących strony sporu . Głownym organem sądowniczym MTS jego sygnotariuszami są wszystkie państwa członkowskie ONZ . Do kompetencji MTS należy rozstrzyganie i rozpatrywanie sporów międzyn wnowszonych przez państwa oraz spraw wymienionych w Karcie NZ.

Wszystkie strony konfliktu musz a podjąć decyzje aby MTS mógł te spawe rozpatrzyc . MTS rozstrzyga sprawy które tocza się kilka lat lun kilkadziesiąt . MTS połozył kres sporowi , który trawł 100 lat między Hondurasaem a Salwadorem . Po jej rozstrzygnięciu Honduras uzyskał prawo dojścia do Pacyfiku Sprawa Węgiersko – słowacka o Hydroelektrownie - Gabczikovo - Nagymaros.

Ale obecnie mówi się o kryzysie MTS w miare powiększania się metropolii międzyn . Obawy przed definitywnym a niekorzystnym dla danego pastwa ozreczeniem MTS są żródłem niechęci do korzystania z jego usług. W Konsekwencji prowadzi do zmiejszenia się liczby spraw rozstrzyganych przez MTS . Kryzys sąddownictwa ma miejsce również dlatego , że bardzo wielka liczba spraw trafia do tego trbunału i wielka liczba panstw lekcewazy obowiązki wynikające z pkt 6 art. 36 statutu Trybunału

Podobne prace

Do góry