Ocena brak

Rola referendów lokalnych w samorządach

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

 • Demokracja bezpośrednia – postać badania opinii publicznej

 • Demokracja bezpośrednia jako jedna z postaci wykonywania władzy

 • Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

 • Reforma 1998 roku – wprowadzenie referendum do powiatów i województw (jednak taka możliwość dopiero od 2000 roku)

 • Przedmiotem referendum może być sprawa dotycząca danej wspólnoty (samoopodatkowanie się), lub odwołanie organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich

 • Referendum może być wykorzystane przy zmianie granic przestrzennych jednostki.

 • Wniosek: 10% uprawnionych do głosowania (gmina, powiat), 5% (województwo)

 • 30% frekwencja – ważne.

 • Wniosek co najmniej 15 obywateli, 5 obywateli (gmina)

 • Wniosek mogą złożyć partie polityczne lub organizacje społeczne (inicjatorzy)

 • Referendum w sprawie burmistrza, wójta , prezydenta również z inicjatywy rady gminy

Podobne prace

Do góry