Ocena brak

Rola przeżyć prawnych w wyjaśnianiu istoty funkcji rozdzielczej prawa w teorii Leona Petrażyckiego

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Przydzielenie jednostkom i grupom dóbr społecznych w szczególności gospodarczych. wytwarza ustrój prywatno-prawny tj . gospodarczy ,który jest oparty przede wszystkim na działaniu prawa własności, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa zobowiązań.Obok dóbr gospodarczych rozdzielone zostają dobra idealne: nietykalność osoby ,czci , wonnościami obywatelskim : wolnością słowa, druku sumienia, zgromadzeń , stowarzyszeń.

Prawo, tak samo jak moralność, jest zjawiskiem psychicznym, istnieje w psychice człowieka jako swoiste przeżycie zawierające emocję imperatywno-atrybutywną, bez względu na to, czy podstawą tego przeżycia są jakieś fakty normatywne czy też nie. Każde przeżycie imperatywno-atrybutywne czy, inaczej, zobowiązująco-uprawniające (przydzielające) jest prawem, za którym stoi autorytet władzy stanowiącej lub przymus państwowy. Jeśli jakieś reguły

Podobne prace

Do góry