Ocena brak

ROLA PRZEMYSŁU w rozwoju społeczeństw

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Przemysłem – nazywamy dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzaniu oraz przetwarzaniu wszelkich innych surowców przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy.

Celem tej działalności – jest wytwarzanie przedmiotów i dóbr służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

Przemysł odgrywa ogromną rolę w rozwoju społeczeństw, gdyż jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom i tempo rozwoju całej gospodarki każdego kraju oraz na poziom życia jego mieszkańców. Tak ważna rola przemysłu we współczesnym świecie spowodowana jest tym, że dział ten:

- dostarcza miejsc pracy, dzięki czemu istnieje możliwość produktywnego wykorzystania zasobów siły roboczej;

- jest dostawcą dóbr konsumpcyjnych służących bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb ludności;

- dostarcza maszyn i urządzeń dla wszystkich działów gospodarki;

- dostarcza nawozów i środków ochrony roślin, umożliwiających zwiększenie produkcji rolnej;

- jest głównym dostawcą dóbr będących przedmiotem handlu zagranicznego;

- przyczynia się do rozwoju nauki i techniki, dzięki temu, iż dokonuje się w nim stały postęp w zakresie produkcji i zarządzania;

- jest głównym czynnikiem koncentracji ludności i procesów urbanizacji (np. rozbudowa miast);

- spowodował powstanie w rozwoju społecznym nowej klasy robotniczej;

- powoduje duże zmiany (degradacja) w środowisku przyrodniczym.

Ogólnie przemysł możemy podzielić na dwa działy:

I. Przemysł LEKKI: - obejmuje on swym zasięgiem rolnictwo i dotyczy głównie środków spożywczych (roślin i zwierząt)

II. Przemysł CIĘŻKI: - np. górnictwo, hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, przemysł środków transportu, precyzyjny, metalowy.

Podobne prace

Do góry