Ocena brak

Rola procesów integracyjnych w sektorze rolno – żywnościowym

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Integracja w sektorze rolno – żywnościowym może być:

  • integracją wprzód – integracja zaczynająca się od ogniwa surowcowego, poprzez zbyt do przetwórstwa,

  • integracją w tył – integracja następuje z inicjatywy przetwórcy (producenta), dotyczy rolników,

  • integracją poziomą – integrują się rolnicy,

  • integracją pionową – integrują się rolnicy z przetwórcami.

Rola tych procesów integracyjnych:

  • skupianie się kapitału w celu dokonywania efektywniejszych inwestycji,

  • trwała współpraca między rolnikiem a przetwórcą, gwarantująca zbyt na dogodnych warunkach,

  • minimalizowanie ryzyka poprzez wszechstronne przedsięwzięcia,

  • kilku rolników może wywrzeć większy nacisk na podniesienie poziomu cen.

Do góry