Ocena brak

Rola prezydenta w procesie powoływania rządu

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów (art. 154 ust.1), musi to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Bez akceptacji Prezydenta nie może dojść do ostatecznego powołania rządu. Jeżeli Prezydent nie powoła rządu w ciągu pierwszych 14 dni, bądź rząd nie uzyska wotum zaufania od Sejmu, otwiera się drugi etap, w którym może dojść do utworzenia rządu parlamentarnego. W etapie tym Sejm może samodzielnie dokonać wyboru nowego premiera oraz zaproponowanego przezeń składu rządu.

Jeżeli rząd zostanie wybrany przez Sejm, to powołanie rządu i odebranie przysięgi jest konstytucyjnym obowiązkiem Prezydenta, chyba że stwierdzi on naruszenie terminów lub innych elementów proceduralnych, ustanowionych przez konstytucję. Nie może natomiast odmówić Prezydent powołania rządu w oparciu o argumenty polityczne.

Podobne prace

Do góry