Ocena brak

ROLA PREZYDENTA W PROCESIE KONTROLI BUDŻETU PAŃSTWA

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Prezydent podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o porozumieniu budżetowym przedstawianą przez Marszałka Sejmu. Prezydent może zwrócić się do Trybunał Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w trybunale.

Podobne prace

Do góry