Ocena brak

ROLA PARTII POLITYCZNYCH W PROCESIE WYBORCZYM

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Po II wojnie św. pojawił się nowy przymiotnik, który pojawił się też w polskiej ordynacji wyborczej do Senatu – WOLNE WYBORY. Zasada ta oznacza, że są to wybory konkurencyjne, czyli wybory, w których toczy się walka polityczna o miejsca w parlamencie między różnymi partiami i wybory, w których prawo zgłaszania kandydatów mają także grupy wyborcze. Prawo wyborcze określa, jaka grupa wyborców może zgłosić kandydaturę na posła i dzięki temu listy wyborcze są otwarte. Stosunkowo duży krąg ludzi ma wpływ na kształtowanie list wyborczych, co jest ważne dlatego, że kiedy było cenzusowe prawo wyborcze, to określony wynik wyborców osiągało się przy pomocy zakreślania kręgu uprawnionych do głosowania.

Są systemy, w których decyzja o miejscu na liście kandydatów, należy do ogniw partii, w niektórych państwach decydują o tym ogniwa lokalne partii, ale przywódca partii zatwierdza kandydaturę. W większości państw decydują o tym ogniwa lokalne.

Obecnie wyrazem dezintegracji klasycznej teorii reprezentacji na skutek odgrywanej roli przez partie jest to że:

- do parlamentu wybiera się kandydatów rekomendowanych najczęściej przez partie,

- większość deputowanych łączy więzy z partiami,

- partie są tym podmiotem, bez którego nie może dziś funkcjonować demokracja przedstawicielska. W myśl konstytucji funkcja partii polega na wpływaniu metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. W Polsce funkcja partii nakierowana jest na politykę państwa, podczas gdy w kilku innych krajach funkcja ta odnosi się najogólniej mówiąc do woli politycznej narodu.

Podobne prace

Do góry