Ocena brak

ROLA PAŃSTW NIEMIECKICH W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Powstanie 2 państw niemieckich miało istotny wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej w Europie. Do czynników oddziałujących na politykę zagraniczną NRD i RFN zaliczamy: położenie geopolityczny, potencjał ekonomiczny i militarny, zróznicowanie pojmowania umowy poczdamskiej.. Polityka zagraniczna RFN była Ściśle związana z e wspólnotą europejską oraz specjalnymi stosunkami z USA i ścisłą współpracą z Francją.

Natomiast polityka NRD była przedewszystkim związana z celami polityki międzynarodowej ZSRR.. RFN nie uznawało NRD (DOKTRYNA Hallsteina) oraz nie utrzymywało stosunków dyplomatycznych z państwami uznającymi NRD. RFN brało aktywny udział w procesach integracyjnych Europy zarówno ekonomicznych jak i wojskowych.

Lata 80 potwierdziły mocną pozycje RFN , pogląd, że jest wielkim mocarstwem ekonomicznym a zarazem karłem w dziedzinie polityki przestał być aktualny. Zjednoczenie Niemiec wzmocniło pozycje międzynarodową tego państwa. Jest to powodem debaty nad ewentualnym stałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa.

Podobne prace

Do góry