Ocena brak

ROLA NAUCZYCIELA W GRACH DYDAKTYCZNYCH

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Zajęcia lekcyjne organizowane metodą gry dydaktycznej muszą być starannie przygotowane. Nauczyciel powinien:

 • przygotować scenariusz gry dostosowany do celów dydaktycznych,

 • zaznajomić uczniów z sytuacją dydaktyczną w, której będą uczestniczyć tzn. scharakteryzować sytuacje wyjściową i opisać role które będą odgrywać,

 • wyjaśnić cele które mają być zrealizowane,

 • przydzielić role,

 • ustalić czas na przygotowanie się uczniów,

 • wyjaśnić wątpliwości, które mogą nasuwać się uczniom na etapie przygotowania do działania,

 • raczej nie ingerować w przebieg gry, tylko czuwać, żeby jej przebieg pozwolił na zrealizowanie przyjętych celów,

 • dokonywać z uczniami analizy problemu wokół którego toczy się gra i wyciągać wspólne wnioski,

 • dokonać z uczniami uogólnień,

 • ocenić zachowanie poszczególnych uczestników,

 • ocenić przyjęte rozwiązania.

Podobne prace

Do góry