Ocena brak

Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie.

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Pojęcie marketingu jest najczęściej definiowane jako proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadanych wartości produktów Marketing oznacza wiedzę o tym, jak działać na rynku, aby najkorzystniej kształtować stosunki między producentem a konsumentem lub użytkownikiem produktów i usług Rolą marketingu jest ustalenie, kim są klienci przedsiębiorstwa i czego oczekują a następnie wytwarzać produkty, te będzie można sprzedać Marketing współczesny polega na kierowaniu się przez producenta przede wszystkim przesłankami rynkowymi. Zadaniem marketingu jest nie tylko uwzględnienie istniejących potrzeb, ale wskazanie także na możliwości rozwoju. Co to jest i czemu służy segmentacja rynku?

Podstawowym elementem procesu przygotowań działań w marketingu jest segmentacja rynku, czyli jego podział wg określonych kryteriów na jednoosobowe grupy nabywców (segmenty rynku), które wyznaczają przedsiębiorstwu obszar ekspansji oraz stanowią punkt odniesienia w formułowaniu strategii marketingowej. Segmentacja rynku jest, zatem podziałem całego rynku na rynki częściowe, ż których każdy posiada odrębną charakterystykę. Można jej dokonać przy pomocy różnych kryteriów: geograficznych, demograficznych, ekonomicznych, psychologicznych. Segmentację, można przeprowadzić wówczas, gdy konsumentów podzieli się na dwie grupy różniące się między sobą preferencjami i reakcjami na dany produkt lub produkty i inne instrumenty strategii sprzedaży

 

Podobne prace

Do góry