Ocena brak

Rola i działanie kuratora sądowego

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Kurator, osoba pełniąca funkcję w zakresie instytucji kurateli. Kurator w zależności od rodzaju kurateli ma wyznaczony zakres czynności, które obowiązany jest wykonywać.

Np. kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi (kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Kurator dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego, strzeże przyszłych praw dziecka. Kurator osoby ułomnej otrzymuje natomiast zawsze zakres obowiązków i uprawnień wyznaczony przez sąd opiekuńczy. Za wykonywane czynności organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli.

Inną instytucją, aczkolwiek o tej samej nazwie, jest kurator ustanawiany na podstawie przepisów prawa karnego - osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania dozoru nad skazanym.

Kurator nieletniego jest osobą wyznaczoną przez sąd dla nieletnich, sprawującą dozór nad nieletnim, który popełnił przestępstwo przed 17 rokiem życia.

Podobne prace

Do góry