Ocena brak

Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej w ujęciu statycznym

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Statyczne ujęcie ozn., że dla określenia przyszłych kierunków produkcji bierze się pod uwagę istniejące w momencie podejmowania decyzji warunki gospodarowania danego kraju (wewnętrzne i zewnętrzne). Takie ujęcie gospodarki jest bardzo niebezpieczne dla krajów słabych pod względem ekonomicznym, bo prowadzi do utrwalenia ich niekorzystnej pozycji w międzynarodowej wymianie handlowej.

Nie wystąpi taki efekt w grupie krajów wysoko rozwiniętych oraz w przypadku tzw. specjalizacji dynamicznej (uwzględnia się realne możliwości gospodarki, przewidywane, a nie wyjściowe, warunkiem współpracy z zagranicą). Tylko kraje dysponujące zaawansowanymi technologiami, środkami finansowymi (czyli najwyżej rozwinięte) są w stanie za pomocą różnych narzędzi polityki zagranicznej łatwo dostosować się do zmian zapotrzebowania rynku światowego lub kreować na nim nowe warunki dla popytu.

Często jednak cele optymalizowania kierunków specjalizacji międzynarodowej ustępują naciskom krótkookresowych, doraźnych potrzeb gospodarczych i politycznych. Handel zagraniczny może wpływać na warunki wymiany międzynarodowej i pozycję państwa na rynkach światowych.

Podobne prace

Do góry