Ocena brak

ROLA GRUP NACISKU W PROCESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Grupy nacisku to takie organizacje, które dążą do realizacji swoich celów poprzez wpływanie na decyzje polityczne. Grupy interesu same nie dążą do zdobycia władzy jej utrzymania. Celem grup interesu jest takie oddziaływania na decydentów, aby uzyskać decyzje zgodne z ich interesami. Działalności grup interesu nie można utożsamiać z działalnością korupcyjną. Grupy interesu to instytucje nowe w Polsce, ale w innych krajach takich nowości nie stanowią.

Początek tych organizacji datujemy na połowę XIX w. W średniowieczu organizacje te funkcjonowały i były obligatoryjne. Liberalizm głosił zakaz przynależności do tych organizacji, zakaz ten był podyktowany tym, iż żadna przynależność nie mogła ograniczyć wolności. W połowie XIX w. liberałowie rezygnują z zakazu, rozwijają się intensywnie. W Stanach Zjednoczonych organizacje działają na szczeblu centralnym i lokalnym. Grupy interesu rozwijają się dobrze tylko w systemie demokratycznym.

Podobne prace

Do góry