Ocena brak

Rola fikcji jako celu

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Człowiek musi mieć cele. Istnienie ludzkie musi być na realizację pewnych celów. Te cele są czasami fikcjami, ale sam fakt postawienia sobie celu powoduje, że u człowieka uruchamiają się pewne zachowania. Zrozumieć te fikcyjne cele to zrozumieć do czego dąży człowiek. Fikcyjne cele to idee, które ma człowiek. Żeby zrozumieć człowieka należy badać przyszłość.

Cele nie muszą być czymś istniejącym obiektywnie, są one tworami subiektywnymi, są pewnymi myślami. Dążenie do celów ma na człowieka największy wpływ. Cel powoduje, że u człowieka może następować rozwój. Cel jest ideałem, wyznacza tym samym kierunki zachowań. Jeśli człowiek nie zmienia celów jest neurotykiem.

Do góry