Ocena brak

Rola edukacji we współczesnym świecie

Autor /asa-la Dodano /02.03.2007

ROLA EDUKACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Proces kształtowania kapitału ludzkiego zaczyna się już w momencie narodzin i trwa praktycznie przez całe życie. Nie ulega jednak wątpliwości, że edukacja szkolna w największym stopniu wpływa na jego rozwój. Wraz z pójściem dziecka do szkoły zaczyna się nowy etap w jego życiu, a także w życiu rodziców. Pierwszym problemem dla nich jest wybór odpowiedniej szkoły dla swojej pociechy. Dziś mogą wybierać między różnymi typami szkół. Oprócz publicznych istnieją szkoły prywatne, społeczne czy katolickie. W większości przypadków poziom nauczania w szkołach niepublicznych jest wyższy a uczniom poświęca się więcej uwagi, dzięki mniej liczebnym klasom. Dlatego dzieci uczące się w takich szkołach mogą liczyć na indywidualne podejście nauczycieli do każdego z nich, a rodzice nie muszą się martwić, że jakiś talent u ich potomnych nie został zauważony. Zwykle szkoły te w większym stopniu umożliwiają rozwijanie zainteresowań, czy różnych umiejętności, ale za edukację tam trzeba płacić. Mimo to trzeba pamiętać, że decydując się na zainwestowanie w kształcenie rodzice ponoszą bezpośrednie koszty, ale mogą oczekiwać korzyści w postaci wyższych dochodów w przyszłości ich dzieci bądź pracy dającej większe zadowolenie. Z drugiej jednak strony niektórzy ojcowie i mamy po prostu nie chcą by ich dzieci uczęszczały do szkół niepublicznych. To właśnie szkoła już od najmłodszych lat zachęca do powiększania wiedzy.
Współczesna edukacja jest ściśle związana z sytuacją w polskim szkolnictwie. Szkoła jak wiadomo to obok rodziny drugie najważniejsze środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży. Szkoła to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów, zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i programów. Realizacją tych celów zajmuje się odpowiednio do tego celu przygotowana i wyszkolona kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy, baza lokalowa i wyposażenie oraz zabezpieczenie budżetowe ze skarbu państwa, samorządów lokalnych lub innych źródeł. Szkoła oddziałuje na podopiecznego zapewniając mu jego rozwój osobisty, umysłowy, emocjonalny, fizyczny. Od zastosowania odpowiednich metod nauczania i wychowania można albo zachęcić ucznia do uczestnictwa w zajęciach i do uczęszczania do niej, ale można również niezdrowym podejściem do wychowanka zniechęcić go skutecznie.
Dziedziną, która odpowiada na problem właściwego wychowywania, kształcenia oraz kształtowania uczniów przez nauczycieli jest pedagogika. To ona także pozwala odpowiedzieć na wszelkie wyzwania, jakie stoją przed nauczycielem współczesnym. Pedagogika jest to nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest wszelka działalność dydaktyczno - wychowawcza podejmowana przez nauczycieli względem uczniów.

Podobne prace

Do góry