Ocena brak

Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Bundestag (Parlament Związkowy) 

- jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych

- prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat

- kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia)

Rola Bundestagu w parlamencie:

- ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w postaci uchwały

- wewnętrznymi organami Bundestagu są:

prezydent izby: wybierany na okres kadencji na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu (głosowanie tajne, bezwzględna większość głosów)

• zastępcy prezydenta

• Rada Seniorów: organ doradczy Parlamentu Związkowego

• komisje: stałe, nadzwyczajne (powoływane do załatwiania określonych spraw)

sekretarze

- na początku każdej kadencji parlamentu powoływana zostaje Komisja Wspólna składająca się w 2/3 z członków Parlamentu Związkowego i w 1/3 z członków Rady Związkowej

- jednoosobowym organem pomocniczym Bundestagu jest pełnomocnik do spraw wojskowych (parlamentarnie kontroluje armię)

Podobne prace

Do góry