Ocena brak

Rola banku centralnego we współczesnym systemie pieniężnym. Narzędzia oddziaływania banku centralnego na gospodarkę narodową

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Bank centralny w Polsce jest nim Narodowy Bank Polski, który wykonuje jednocześnie trzy funkcje:

 • banku centralnego

 • banku emisyjnego tj. banku uprawnionego do wprowadzenia pieniędzy do obiegu

 • banku, banków tzn. NBP udziela kredytów bankom komercyjnym, są to kredyty refinansowane ich stopa w dużym stopniu kształtuje oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki komercyjne.

NBP sprawuje nadzór nad wszystkimi bankami w Polsce, współdziała w kształtowaniu polityki gospodarczej i pieniężno – kredytowej państwa, dąży do umocnienia pieniądza polskiego.

NBP jest całkowicie samodzielny podlega jedynie sejmowi. Na czele NBP stoi prezes NBP powołany przez sejm na wniosek prezesa rady ministrów.

Do zadań NBP należy:

 • nadzór nad realizacją polityki pieniężno – kredytowej uchwalnonej przez sejm

 • emisja pieniądza

 • ustalanie wzorów i nominałów banknotów i monet oraz zasad wymiany pieniędzy

 • wykonanie obsługi bankowej budżetu państwa, kredytowanie budżetu

 • ustalanie form i zasad udzielania kredytu refinansowego bankom oraz udzielanie tego kredytu

 • określanie wysokości oraz gromadzenie rezerw obowiązkowych innych banków

 • opracowanie założeń polityki pieniężno – kredytowej państwa i po opini rady ministrów przedstawienie go sejmowi

 • współudział w opracowaniu planu bilansu płatniczego

 • organizowanie i regulowanie wielkości gotówkowego obiegu pieniężnego.

Podobne prace

Do góry