Ocena brak

ROLA BANKU

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

 • UDZIAŁ W KREACJI PIENIĄDZA

Banki komercyjne mogą w ograniczonym stopniu tworzyć pieniądz bankowy ponad pozostawione mu sumy wkładów za pomocą kreacji dodatkowych kredytów.

Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także przez zwiększenie zakupu walut obcych. Obie te operacje powodują wzrost środków płatniczych w danym banku lub w innym banku, na którego konto zostały przekazane środki otrzymane w formie kredytu.

Środki utrzymane przez banki na rachunkach w baku centralnym, a także gotówka przechowywana w ich skarbcach, stanowią płynne rezerwy banków komercyjnych, zwane także pieniądzem rezerwowym b.c.,czy bazą monetarną obiegu pieniężnego.

Ograniczenie kreacji pieniądza przez banki komercyjne wynika z konieczności utrzymywania płynności, co jest uwarunkowane przez wielkość posiadanych środków banku centralnego.

Możliwość kreacji pieniądza bankowego przez b.k. są więc ograniczone przez wielkość posiadanego pieniądza rezerwowego b.c.

Wielkość pieniądza rezerwowego posiadanego przez bank komercyjny może być znacznie mniejsza od wielkości posiadanych wkładów. Wzajemne relacje między posiadanym pieniądzem rezerwowym a nagromadzonymi wkładami jest określona jako tzw. mnożnik pieniądza wkładowego lub multiplikator.

 

 • UDZIAŁ W SPOŁECZNYM PODZIALE PRACY

Banki przede wszystkim przyjmują wkłady i udzielają kredytów, co sprawia, że przedsiębiorstwa nie muszą same szukać kredytodawcy czy kredytobiorcy.

Banki przejmują szereg czynności usługowych, zwłaszcza w zakresie obsługi obrotu papierami wartościowymi.

Banki występują także w zastępstwie podmiotów gospodarczych w handlu papierami wartościowymi. Kupują i sprzedają w imieniu swoich klientów na giełdzie określone akcje i obligacje.

Banki udzielają także porad podmiotom gospodarczym, które chcą dokonać lokaty.

 

 • DOKONYWANIE ALOKACJI I TRANSFORMACJI ŚRODKÓW

Banki spełniają ważna rolę jako instytucje transformacyjne, pośredniczące w

doprowadzaniu do wzajemnego uzgodnienia różniących się struktur podaży i popytu.

Odnosi się to zwłaszcza do :

 •  
  • transformacji informacji

  • wielkości zapotrzebowanej sumy pieniądza

  • transformacji terminu

  • transformacji ryzyka

Podobne prace

Do góry