Ocena brak

Rola banków w gospodarce

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Rozwój banków na przełomie wieków sprawił, iż przejmują one szereg czynności w zakresie gospodarki finansowej zarówno od przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Rozwój gospodarczy kraju przyczynia się do tego, że banki mają coraz więcej klientów korzystających z ich usług. Obecnie każdy przeciętny Polak jest klientem banku.

Rola banków:

1. pośrednika- (rozróżnia ona trzy podstawowe grupy klientów)

- klienci, którym pieniądze w danym momencie są mniej potrzebne, mają ich za dużo;

- klienci, którzy przychodzą po pieniądze;

- bank jako pośrednik prowadzi do rozliczenia

2. gwaranta- polega na tym, że bank jest postrzegany jako instytucja zaufania społecznego

3. płatnika- polega między innymi na tym, że bank udzielając kredytu opłaca faktury od kredytobiorcy

4. agenta rządowego- jako fundusz powierniczy (może być depozytariuszem).

5. polityczna (BGŻ, PKO BP, BGK)

Podobne prace

Do góry