Ocena brak

RÓJ, Towarzystwo Wydawnicze „R."

Autor /nata77a Dodano /22.03.2012

RÓJ, Towarzystwo Wydawnicze „R.", wydawnictwo zał. w Warszawie 1924 przez M. Wańkowicza; współwłaściciel spółki, M. Kister, zajmował się sprawami finansowymi i techniczno-produkcyjnymi, kierownictwo lit. sprawował Wańkowicz. Ruchliwa i dynamiczna firma, wyróżniająca się tempem produkcji (ok. 30 pozycji miesięcznie) i przystępnymi cenami książek (druk. jednak często na niskim poziomie edytorsko-ty-pograficznym), stała się rychło największym w Polsce wydawnictwem prozy beletrystycznej. Publikowała też aktualną literaturę publicystyczno-reportażową (seria Dokumenty Epoki), eseistyczną, podróżniczo-geograficzną, biograficzną. Obok książek pisarzy uprawiających literaturę sensacyjną i popularną (A. Marczyński, T. Dołęga-Mostowicz, I. Zarzycka), młodzieżową i przygodową (J. Meissner), humoryst. i satyr. (M. Samozwaniec, S. Wiechecki-Wiech), w R. ukazały się m. in. utwory H. Boguszewskiej, T. Boya-Żeleńskiego, P. Gojawiczyńskiej, H. Górskiej, K. Irzykowskiego, J. Kadena-Bandrowskiego, I. Krzywickiej, M. Kuncewiczowej, J. Parandowskiego, W. Sieroszewskiego, L. Staffa, E. Szelburg-Zarembiny, W. Wasilewskiej, Wańkowicza, J. Wittlina, a także prozaików rozpoczynających dopiero karierę lit. (J. Andrzejewski, W. Gombrowicz, T. Parnicki). Znaczna część tytułów wydawana była w seriach, np. Dzieła XX Wieku objęły najnowsze utwory wybitnych pisarzy obcych: franc., niem., ang. i amer., skand., radz., laureatów Nagrody Nobla, często w wartościowych przekładach (W. Broniewski, Kuncewiczowa i in.). W 1932-39 firma wydawała informacyjno-reklamowe „Nowości Literackie". Zlikwidowana 1940 przez władze niem., reaktywowana została w N. Jorku przez Kistera p.n. Roy Publishers; wydawała m. in. utwory pisarzy wychodźstwa wojennego (M. Kridl, Kuncewiczowa, J. Lechoń, J. Tuwim, Wańkowicz, Wittlin); po śmierci Kistera (1959) wydawnictwo objęła jego żona, Hanna.

H. KISTER Pegazy na Kredytowej, W. 1980.

Podobne prace

Do góry