Ocena brak

RODZINY WYCHOWUJĄCE DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - Zespół Downa

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

Trisomia 21 – dawniej nazywany mongolizmem – zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21.

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiego do średniego opóźnienia umysłowego. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwnością. Niewiele osób wykazuje ciężkie lub głębokie opóźnienie umysłowe.

Podobne prace

Do góry