Ocena brak

Rodziny partii politycznych i ich znaczenie polityczne

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Katalog „rodzin” partii jest różnie przez różnych autorów konstruowany.

K. von Beyme wyróżnia 9 „familii”:

1) partie liberalne i radykalne

2) konserwatywne

3) socjalistyczne i socjaldemokratyczne

4) chrześcijańsko-demokratyczne

5) kimunistyczne

6) agrarne

7) regionalne i etniczne

8) ekologiczne

9) skraja prawica

Koncepcja ta poddana została jednak modyfikacjom dla zmniejszenia liczby rodzin i ujednolicenia kryteriów wyróżniania. Poszczegółnych rodzin.

Lewis – 7 typów partii

1) postkomunistyczne

2) socjaldemokratyczne

3) liberalne

4) etniczne

5) agrarne

6) konserwatywne

7) chrześcijańsko-demokratyczne

Badacze czescy

1) komunistyczne

2) socjalistyczne

3) radykalno-liberalne

4) chrześcijańsko-demokratyczne

5) konserwatywne

6) skrajnie prawicowe

7) rolnicze

8) ekologiczne

9) regionalne i etniczne

10) „pozostałe”

Koncepcje „rodzin” partii obciążone są 3 mankamentami:

1) zbyt rozbudowane

2) nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (oprócz ideologii uwzględnia się niekiedy styl działania, związek z określoną grupą społeczną

3) nie uwzględniają ideologicznej ewolucji partii

Biorąc to pod uwagę Antoszewski proponuje wyróżnienie 4 biegunów rywalizacji, występujących w większości krajów:

1) socjalistyczny <umiarkowanej lewicy>

2) konserwatywno-chrześcijańsko-demokratyczny

3) liberalny

4) radykalny <skrajna lewica i prawica>

podstawa wyróżnienia biegunów:

- zdolność do nadania dynamiki współzawodnictwu wyborczemu (partie reprezentujące bieguny mogą uzyskiwać liczące się poparcie wyborcze oraz wpływać poprzez to na strategie polityczne rywali)

- przesłnie ideologiczne

- ocena komunistycznej przeszłości

- ocena dokonań transformacji

<więc: nieuwzględnienie partii agrarnych, etnicznych, ekologicznych, „niestandardowych”>

Znaczenie polityczne: (siła poszczególnych biegunów rywalizacji)

1. PARTIE KONSERWATYWNE

2. PARTIE SOCJALDEMOKRATYCZNE

3. PARTIE LIBERALNE

4. PARTIE RADYKALNE

Z porównania wyników wyborów w EśiW w latach 1990 – 2004 wynika, że największą siłe ma biegun konserwatywny i chrześcijansko-demokratyczny, następnie socjalistyczny, liberalny i ekstremalny. <więcej na temat znaczenia poszczególnych biegunów powinno się znaleźć w następnych zagadnieniach. Wg mnie warto również wspomnieć coś ogolnie o fukcjach partii…

Podobne prace

Do góry