Ocena brak

Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

  • adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem. Oznaczało to, iż najpierw rodzony ojciec sprzedawał syna, a następnie w procesie przyznawał racje, iż ojcem jego syna jest kto inny.

  • adrogatio – przysposabianą osoba był dojrzały mężczyzna, nie podlegający władzy ojcowskiej, który zrzekał się swojej podmiotowości prawnej i majątku na rzecz przysposabiającego.

Cesarz Justynian zreformował instytucje adoptio, wprowadzając: adoptio plena (adoptującym był krewny adoptowanego) i adoptio minus plena (adoptującym była osoba obca).

Do góry