Ocena brak

Rodziny adopcyjne

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Instytucja adopcji (przysposobienia) znana była już w starożytności, a dotyczące jej regulacje prawne można znaleźć w Kodeksie Hammurabiego. W tamtych czasach przysposabiano przede wszystkim chłopców dla zachowania ciągłości rodu i kultu przodków.

W średniowieczu postępowaniem adopcyjnym zajmował się głównie Kościół. W Polsce pierwsze odnotowane przypadki adopcji sięgają IX wieku. Na przestrzeni dziejów zmieniały się cele i formy adopcji, przykładowo w szesnastowiecznej Polsce, i później, służyła ona głównie celom majątkowym. Nie zawsze miała na celu dobro dziecka. Dopiero w połowie XX wieku wyraźnie sformułowano tezę, że celem adopcji powinno być dobro dziecka.

Dzisiaj, na mocy ustawy KRiO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) rozumie się:

Art.121.  § 1.   Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

§ 2.   Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

§ 3.   Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

§ 4.   Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Podobne prace

Do góry