Ocena brak

Rodzina tradycyjna a współczesna

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Rodzina tradycyjna:

 • duża, wielopokoleniowa,

 • biologicznie zdeterminowana,

 • produkcyjna,

 • patriarchalna,

 • zinstytucjonalizowana,

 • oparta na małżeństwie i rozsądku,

 • zachowująca integralność dzięki normom,

 • otwarta,

 • stabilna,

 • sakralna,

 • zdeterminowana przez funkcje instytucjonalne,

 • zespolona wokół funkcji ekonomiczno-produkcyjnej,

 • osobiste interesy podporządkowuje interesowi rodziny,

 • długotrwała zależność od rodziców.

Rodzina współczesna:

 • mała, podstawowa, nuklearna,

 • planowana (w sposób wyrafinowany),

 • nieprodukcyjna,

 • egalitarna,

 • podporządkowana treściom humanitarnym,

 • oparta na małżeństwie z miłości,

 • zachowanie integralności jest rezultatem wzajemnego uczucia i wewnętrznego zespolenia męża i żony, rodziców i dzieci,

 • zamknięta,

 • ruchliwa,

 • laicka,

 • pełniąca głównie funkcje osobowe, zespolona więzią emocjonalno-osobową,

 • nastawiona na ekspresje osobowości swoich członków,

 • wczesna emancypacja dzieci.

Podobne prace

Do góry