Ocena brak

RODZINA PARTII ULTRAPRAWICOWYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Partie te podkreślają zagrożenia związane z unifikacją europejską, globalizacją gospodarczą, atomizacją narodu i alienacją jednostek, a także ich izolacją socjalną, zalewem krajowego rynku przez imigrantów oraz bezrobociem. Podkreślają dwulicowość polityków partyjnych oraz niewydolność systemu demokratycznego i chcą powrotu do rządów opartych na sanacji i prawdziwym autorytecie – są antysystemowe. Wyróżniamy 2 rodzaje:

a) partie starego typu – nawiązują do tradycji autorytarnej, często faszystowskiej, są antyparlamentarne i antypluralistyczne. Ich postulaty to: totalność – możliwość całościowego ujęcia spraw wspólnoty, wizja monolitu narodowego spojonego ideami kultury oczyszczonej z pierwiastków obcych, przezwyciężenie podziałów klasowych i interesów grupowych na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarczego, żądanie postaw paramilitarnego posłuszeństwa, gloryfikacja przemocy uzasadniana mistycznym przesłaniem narodowym. Występują w Niemczech, Belgii, Szwajcarii;

b) partie nowego typu – z organizacjami starego typu łączy ich idea krwi i ziemi. Ich apele zawierają też wątki Nowej Polityki. Częściowo akceptują parlament i demokrację parlamentarną, ale zarazem są partiami konsensualnymi (odrzucają możliwość współpracy). Często w hasłach mieszają populizm, faszyzm, ekologię i New Age.

Podobne prace

Do góry