Ocena brak

RODZINA PARTII LEWICOWO – LIBERTARIARNYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Nawiązują do katalogu kwestii tzw. Nowej Polityki. Obejmuje on zagadnienia związane z szeroko pojętą jakością życia, m.in.: emancypacja jednostki spod władzy państwowej, hasła antynatowskie czy antyintegrystyczne jak i postulaty ekologiczne, uzasadniania prawa do swobodnego wyboru stylu życia czy kwestie utworzenia nowych postmaterialnych standardów etycznych. 2 rodzaje:

  1. partie lewicowo – socjalistyczne – powstały w wyniku rozłamów w partiach socjaldemokratycznych i komunistycznych. Głoszą hasła bardziej konsekwentnych rozwiązań socjalnych, głównie walki z bezrobociem – generalnie Skandynawia;

  2. partie ekologiczne (zielonych) – zagadnienia ochrony środowiska, promocja prośrodowiskowych stylów życia. Większe szanse zaistnienia mają w proporcjonalnych systemach wyborczych jak w większościowych. Ważna jt też świadomość społeczeństw w kwestii ochrony środowiska. Są to partie małe, ale o silnej relewancji wyborczej (Niemcy, Finlandia). Zwolenników szukają przede wszystkim w nowej klasie średniej a także wśród sympatyków Green Peace, Live Aid, czy parad miłości lub praw mniejszości seksualnych. Ich postulaty to: poszerzenie zakresu partycypacji obywateli w politycznych i administracyjnych procesach decyzyjnych, równość praw i ochrona mniejszości, walka o ratowanie zasobów środowiska naturalnego, powszechne rozbrojenie, solidarność z Trzecim Światem, realizacja alternatywnych stylów życia.

Do góry